You are here

นายสงวน โฆษะวินทะ (นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย)

นายกสมาคมฯ

นายสงวน โฆษะวินทะนายสงวน โฆษะวินทะ

 ผลงาน

 ผลงานผู้บริหาร

 ผลงานผู้บริหาร

 ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

 

ได้รับ เครื่องหมายพลร่ม จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในการประกอบคุณประโยชน์ แก่กิจการทหารพลร่ม กองทัพบกไทย ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พลร่มกิตติมศักดิ์ จาก พลโท หอม โห้ลำยอง ผู้บัญชาการสงครามพิเศษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541

Appreciation from many Federations

LAO LAO Archery Federation: the 25th SEA Games 2009
FITA ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองระธานสหพันธ์กีฬายิงธนูนานาชาติ (FITA)
รองหัวหน้านักกีฬาไทย ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 25 รองหัวหน้านักกีฬาไทย ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 25
Vice-President - AAF Council Vice-President - AAF Council
เหรัญญิกฯ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ งานผู้แทนในตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิกฯ: ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ