You are here

งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ร่วมงานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย จัดโดยมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยขึ้นรับรางวัลแทน นางอมรรัตน์ แก้วไพฑูรย์ (ถึงแก่กรรม) ที่ถูกรับเลือกโดยมีสถิติ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากกีฬาซีเกมส์ งานจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย

งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย

งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทยงานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย

งานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทยงานเชิดชูเกียรติตำนานนักกีฬาซีเกมส์ไทย