You are here

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขั้น 2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวนโฆษะวินทะ รับตำแหน่งเป็น Jury ของการแข่งขั้นโดยได้รับการแต่งตั้งจาก World Archery Asia มีคณะกรรมการบริหารสมคมฯ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่ไปร่วมงานได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยคว้า เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan

2023 Asia Cup Stage I, World Ranking Tournament in Taiwan