You are here

มอบของขวัญแสดงความยินดี ให้นายไมตรี คงเรือง

มอบของขวัญแสดงความยินดี ให้นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสภรรยาได้ให้กำเนิดบุตร ฝาแฝด ชาย-หญิง 

มอบของขวัญแสดงความยินดี ให้นายไมตรี คงเรื่อง

มอบของขวัญแสดงความยินดี ให้นายไมตรี คงเรื่อง