You are here

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 64 ปีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ มอบช่อดอกไม่แก่ นายกสมาคมกีฬาจักยานฯ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา 64 ปี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 64 ปีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 64 ปีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 64 ปีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ