You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2023

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 - 12:00น. จำนวน 40 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จนครบหลักสูตรได้รับมอบวุฒิบัตรร่วมอบรมทุกคน

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2023

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2023

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2023

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2023