You are here

อวยพรวันตรุษจีน พ.ศ.2566

คุณไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มาอวยพร เนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ.2566 แก่ นายสงวน โฆษะวินทะ 
นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

 

ผู้ฝึกสอน - เจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
มาอวยพร เนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ.2566 แก่ นายสงวน โฆษะวินทะ 
นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

 

ผู้จัดการสาขาหัวหมาก ธนาคารกสิกรไทย มาอวยพร เนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ.2566 แก่ 
นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566