You are here

Napaya Archery Final Year 2022 (NAFY#3)

รายการ Napaya Archery Final Year 2022 (NAFY#3)
 

การแข่งขันกีฬายิงธนูสนามสุดท้ายแห่งปี (ครั้งที่ 3) วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 ณ
ริมหาคอ่าวมะนาว อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัคนราธิวาส ภายใต้โคร งการ สนับสนุนจัดการ
แข่งขันกีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) มหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ (วาบูบันเกมส์) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 

โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธี
เปิดการแข่งขัน

ในการนี้ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ให้การ สนับสนุนผู้ตัดสิน จำนวน 5 คน
ดังนี้

  1. ว่าที่ร้อยตรี ทวี ศรีสุวรรณ์
  2. นายเลิศพร แก่นจันทร์
  3. นางสาวอุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ
  4. นายวรพจน์ ด้วงเจริญ
  5. นายภัทรดร รักกิจการ

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022

Napaya Archery Final Year 2022