You are here

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:30 - 15:00น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย (Asia Best Awards 2022) มอบโดย พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม SQC.

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารระดับเอเซีย