You are here

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge, Wonju, Korea, 7-11 November 2022 มีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ จอร์แดน คาซัคสถาน เกาหลี ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ปาเลสไตน์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน  และ UAE นักกีฬา 42คน ผู้ฝึกสอน 14 คน ในการนี้มีการแข่งขันระหว่างการฝึก และนักกีฬาไทยคือ นายพนธกร ชายศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันในประเภท Recurve ทีมชายผสม ประกอบด้วย เกาหลี ไทย บังคลาเทศ ผลการแข่งขันได้เหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้ 

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea

2022 WAA Joint Training and Asia Archery Challenge in Korea