You are here

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันกีฬายิงธนู ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฏาคม 2565 มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ประเทศ คือ Indonesia Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 53 คน เป็น นักกีฬาชาย 28 คน นักกีฬาหญิง 25 คน

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

การแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20