You are here

ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี มารดาของ พลเอกพงษ์ศิริ เศวตเศรณี วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี

ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี

ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี

ร่วมการสวดอภิธรรม นางโสภา เศวตเศรนี