You are here

การเสวนาจากฮานอย2021สู่พนมเปญ2023

คุณสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง จากฮานอย 2021 สู่พนมเปญ 2023 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30-13:30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

การเสวนาจากฮานอย2021สู่พนมเปญ2023

การเสวนาจากฮานอย2021สู่พนมเปญ2023

การเสวนาจากฮานอย2021สู่พนมเปญ2023