You are here

ร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันยิงธนู OKCULAR VAKFI 1453

23 พ.ค.2565 คุณณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศักดิ์และคุณมงคล  ศัพทะนาวิน เป็นผู้แทนคุณสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมยิงธนูแห่งประเทศไทย ร่วมส่งนักกีฬา ชมรมยิงธนู ไทยมุสลิม เพื่อเดินทางไปร่วมการแข่งขันยิงธนู OKCULAR VAKFI 1453 ณ กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี

ร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันยิงธนู OKCULAR VAKFI 1453