You are here

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย  มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าประชุมทุกท่าน
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565