You are here

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ เข้าร่วมงานเปิด การแข่งขันยิงธนู งานไทยมุสลิม ปูตาคัพ (PUTA CUP) ครั้งที่ 1 ได้ร่วมต้อนรับ และรับโล่ จากท่านจุฬาราชมนตรี

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1

การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1