You are here

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

Olympic Council of Asia (OCA) ได้ สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกัน COVID 19 ได้แก่ หน้ากากป้องกัน และ น้ำยา แอลกอฮอล์ล้างมือ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม ในวันเสาร์ที่ 29 พค.

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

OCA สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด19