You are here

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ณ สนามยิงธนูช้างเผือก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2