You are here

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และนักกีฬา เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร