You are here

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

อวยพรปีใหม่ 2564

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายกมล และนางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ
บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด 

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส.ส.ส. ประธานกำกับทิศแผน
กิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี  ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ไปอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่
พลโท ปฏิพล สมรรคจันทร์ ผช.หน.สำนักงานประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

เจ้าหน้าที่ นักกีฬายิงธนูเยาวชนทีมชาติ และนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ทั้งชุดอดีตและปัจจุบัน
มาอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย
มาอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

นายกสมาคม นายชูเกียรติ สิงห์สูง และเลขาธิการ
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย v

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

 

คุณอาณัติ ยอดบางเตอยพล 
นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
มาอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ 
นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564