You are here

ตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์โตเกียว

นายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์โตเกียว

ตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์โตเกียว

ตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์โตเกียว

ตรวจเยี่ยมนักกีฬายิงธนูชุดเตรียมโอลิมปิกเกมส์โตเกียว