You are here

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะร่วม ไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ (ท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 4 สมัย) เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ