You are here

ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้นำนักกีฬาเยาวชน จำนวน ๓๐ คน มาทำการฝึกซ้อมกีฬายิงธนูเพื่อเตรียมนักกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู

ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู

ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู

ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู