You are here

ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2019 World Archery Youth Championships

Download ผลการแข่งขัน

จากการประกาศเชิญเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2019 World Archery Youth Championships ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น ขอแจ้งผลการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาดังนี้

WAYC

WAYC

WAYC

WAYC

WAYC

WAYC

=============================================

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2019 World Archery Youth Championships ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้กาหนดวันคัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์เยาวชนโลก 2019 World Archery Youth Championships ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน นั้น
ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญนักกีฬาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการคัดเลือกตัวในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Download หนังสือเชิญหลักเกณฑ์การคัดเลือก, และใบสมัคร

WAYC

WAYC

WAYC