You are here

โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอน และการแข่งขัน Esan Open ครั้งที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562  และการแข่งขันยิงธนู ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Esan Archery Open) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

Esan Open

Esan Open

Esan Open

Esan Open

Esan Open

Esan Open

Esan Open