You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 9:00 - 12:00น. จำนวน 90 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จนครบหลักสูตรได้รับมอบวุฒิบัตรร่วมอบรมทุกคน

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019