You are here

Thailand Judge Seminar 2018

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 1 Thailand Judge Seminar 2018 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอนดา กรุงเทพมหานคร มีผู้เชี่ยวชาญจาก World Archery Federation Mr. Hoong Mau Sui (Frankie): International Judge of World Archery และ Chairman Judge Committee of World Archery Asia เป็นผู้ให้การอบรม มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 46 คน การอบรมเป็นไปได้ด้วยดีได้รับคำชื่นชมจากสมาชิกและผู้มาเข้ารับการอบรม

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018

Thailand Judge Seminar 2018