You are here

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561

ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มีดำริให้เชิญนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกสมาคมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้าและเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ให้นายกสมาคมฯ เข้ารับรางวัลจาก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยา

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561

เข้ารับรางวัล และประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ครั้งที่ 4/2561