You are here

มอบอุปกรณ์ธนูเตรียมแข่ง YOG

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ มอบอุปกรณ์ธนู ได้แก่ WIAWIS Limbs, Riser, Stab, V-Bar แก่นักกีฬายิงธนูเยาวชนทีมชาติ นายอิทธิวัฒน์ สร้อยทอง เพื่อทำการฝึกซ้อมเตรียมตัวไปแข่งขัน 2018 Youth Olympic Games (Buenos Aires 2018) โดยมี Coach พันจ่าเอก เด่นชัย เทพนา ดูแลการฝึกซ้อม

มอบอุปกรณ์ธนูเตรียมแข่ง YOG