You are here

Sports Hero ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 2 "ฉลามชลเกมส์" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 "กีฬายิงธนู" ณ สนามยิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าแช่งขันทั้งหมด 32 คน มาจาก จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุดรธานี ขอนแก่น พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร

Sports Hero ครั้งที่ 2

Sports Hero ครั้งที่ 2

Sports Hero ครั้งที่ 2

Sports Hero ครั้งที่ 2

Sports Hero ครั้งที่ 2