You are here

เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00น. สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง

เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ