You are here

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ และอุปนายกฝ่ายเทคนิค นายสมชัย อัศวสันติ นำผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนักกีฬาชุดทีมชาติ เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ณ กรุง จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ร่วมทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเดินทางไปกลับและสมหวังเหรียญทองจากการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ในครั้งนี้

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์