You are here

เข้าเฝ้ารับประทานพรและโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15:30น. สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นำผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ เข้าเฝ้ารับประทานพรและโอวาทจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เข้าเฝ้ารับประทานพรและโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช