You are here

ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 - 16:00น. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สกล วรรณพงษ์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 และนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 3  

ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา

ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา

ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา

ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา