You are here

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 2018

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น. ได้มีการอบรมกีฬายิงธนูแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 87 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ ให้การอบรมโดยคณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยทุก คนที่ผ่านการอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ  

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต