You are here

Training Camp from Penang Archery Team

คณะนักกีฬาชาย-หญิง จำนวน 14 คน จาก Penang Archery Association มาขอฝึกอบรมเทคนิคการยิงธนู Recurve and Compound ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก ของศูนย์ฝึก Bangkok Archery Centre จำนวน 7 วัน

Training Camp from Penang Team

Training Camp from Penang Team

Training Camp from Penang Team

Training Camp from Penang Team