You are here

Thailand Princess Cup 2018

นายกสมาคมกีฬายืงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเกียรติจากชมรมยิงธนู TOAC ในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Princess Cup ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

Thailand Princess Cup 2018

Thailand Princess Cup 2018

Thailand Princess Cup 2018

Thailand Princess Cup 2018

Thailand Princess Cup 2018

Thailand Princess Cup 2018