You are here

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13:30น. นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ณ ห้องประฃุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ ชั้น 2 ถนนศรีอยุธยา เรื่องการเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18