You are here

ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมทีมนักกีฬา เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งจากการแข่งขัน หลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event ที่ จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ ได้เหรียญทองแดง จากทีมผสมคันธนูโค้งกลับ 

ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event

ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event

ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event

ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event