You are here

มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก มีสมาชิกสนใจสมัครฝึกกีฬายิงธนูจำนวนมาก สมาคมฯ ต้องสั่งคันธนูไม้เพิ่มอีก 10 ชุด เพื่อให้สมาขิกได้ใช้ในการฝึกซ้อม

มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก

มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก

มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก

มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก