You are here

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมห่นคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา ซึ่งการจัดการแข่งขันยิงธนูจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่สนามยิงธนูหัวหมาก กกท.

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561