You are here

พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวนโฆษะวินทะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ (Medallist Pin) จากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 29 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008) ให้นางสาวเพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โดรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ

พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ

พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ

พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ

พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ