You are here

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ให้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม Anda ถนนรามคำแหง จำนวน 40 คน จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล