You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 100 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 12:00 น. มารับการฝึกอบรม และจบหลักสูตร ขั้นพื้นฐานของกีฬายิงธนูเบื้องต้น ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ทางสมาคมฯได้ออกใบประกาศนียบัตร ให้กับ นักศึกษาทุกคน โดยมีบรรดาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ มาช่วยอบรมให้ คิอ

  1. อาสาสมัครทหารพรานประหยัด มุกดาอ่อน
  2. พันจ่าเอกเด่นชัย เทพนา
  3. พันจ่าเอกวิทยา ทำว่อง
  4. นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู