You are here

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

ทางชุมนุมยิงธนู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานชุมนุม นายศิวกร จันทร์แตน ได้มาติดต่อกับ สมาคมฯ ให้จัดการอบรมให้กับสมาชิกชุมนุม 40 คน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 กันยายน 2560 การอบรมครั้งนี้ สมาชิกได้ให้ความสนใจอย่างดียิ่ง สมาคมฯจึงได้มอบประกาศณียบัตร ขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกทุกคน

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์

อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์