You are here

29th SEA Games

ซีเกมส์ครั้งที่ 29 (29th SEA Games) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2560 (ช่วงแข่งขันกีฬายิงธนู) ผลการแข่งขัน นักกีฬายิงธนูไทยได้ 2 เหรียญ คือ 

  1. พันจ่าเอกวิทยา ทำว่อง ได้เหรียญทองแดง บุคคลชายคันธนูโค้งกลับ
  2. ทีมชายคันธนูโค้งกลับ ได้เหรียญเงิน สมาชิกประกอบด้วย
    • พันจ่าเอกวิทยา ทำว่อง
    • นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์
    • พันจ่าเอกเด่นชัย เทพนา
    • จ่าเอกอิศรินทร์ ไทยเอื้อ

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29

ซีเกมส์ครั้งที่ 29