You are here

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ผู้ฝึกสอนต่างชาติ Mr.Lai Wen Lang ได้เรียกประชุมนักกีฬาคันธนูโค้งกลับชาย-หญิง ได้สรุปถึงจุดอ่อน จุดแข็งของนักกีฬาแต่ละคนโดย มีนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเป็นล่าม แปลรายละเอียดให้นักกีฬาทั้ง 8 ท่านได้รับทราบ

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา

ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา