You are here

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ในวันพฤหัสที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ และอุปนายกฝ่ายเทคนิค นายสมชัย อัศวสันติ นำผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 19-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร่วมทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเดินทางไปกลับและสมหวังเหรียญทองจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ในครั้งนี้

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์