You are here

ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 น. ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ Mr. Lai Wen Lang ชาวไต้หวัน ได้ให้นักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ ครั้งที่ 29 เข้าฟังเทคนิคชั้นสูง ในการเตรียมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมของสมาคมฯ หลังประชุมได้ให้นักกีฬาลงสนามฝึกซ้อม

ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29

ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29

ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29

ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29