You are here

สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่

กกท. จัดอบรม สปอร์ตฮีโร่แคมป์ ภาค 5 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจาก 6 ชนิดกีฬา 114 คนเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "เทคนิค + แท๊กติก" เตรียมพร้อมแข่งขัน สปอร์ตฮีโร่แห่งชาติ โพสต์อีเวนต์ฺ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

สปอร์ตฮีโร่แคมป์

สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่

สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่

สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่

 

สปอร์ตฮีโร่แคมป์

สปอร์ตฮีโร่แคมป์